IDEC Publications


Indexing in ERIC

To submit your paper to be indexed by ERIC: https://eric.ed.gov/submit

Makalenin ERIC Veri Tabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi sabmit edebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıkıtısı ile belgeleyebilirsiniz.